Nieuwe meetwijze bij Amelisweerd en Rhijnauwen

In augustus van dit jaar werd de Druktemonitor Utrecht gelanceerd. Doelstelling van de monitor is om drukte te kunnen spreiden aan de hand van druktemeting. Tot op heden gebeurde dat alleen via lokale experts, een subjectieve methode waarbij betrokken terreinbeherende organisaties, ondernemers of toezichthouders drukte geregeld doorgeven. Echter was en is de uitdrukkelijke wens om de meetdata te objectiveren en daarmee de druktemonitor door te ontwikkelen.

De eerste stap hierin is genomen. Vanaf heden zal de druktemeting van de parkeerplaatsen bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen gemeten worden door de parkeerlussen die live in verbinding staan met de druktemonitor. Op deze wijze kunnen mensen vooraf al zien of het lastig parkeren is bij deze gebieden en of het daarmee wellicht verstandiger is een ander vervoermiddel of een andere parkeerplaats te kiezen, het bezoek uit te stellen vanwege drukte of naar een andere locatie te gaan. 

Voorgaande stap is een samenwerking van de gemeenten Utrecht en Bunnik (binnen de samenwerking Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten) en de leden van de werkgroep Druktemonitor.

Negatief zwemadvies bij Eiland 1 van de Vinkeveense plassen te Vinkeveen

Recreanten worden sterk geadviseerd om vanaf 21 augustus 2020 niet te gaan zwemmen bij Eiland 1 van de Vinkeveense Plassen, omdat in het zwemwater te hoge concentraties ziekteverwekkende bacteriën zijn aangetroffen. Het negatief zwemadvies blijft van kracht totdat uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het aantal ziekteverwekkende bacteriën weer onder de toegestane norm ligt.

Omdat het aantal ziekteverwekkende bacteriën boven de toegestane norm ligt, is er een gezondheidsrisico voor zwemmers. Hogere aantallen kunnen mogelijk leiden tot maag-darm infecties met hoge koorts, diarree en griepachtige verschijnselen.
Raadpleeg altijd een arts bij ernstige gezondheidsklachten na het zwemmen.

Voor meer informatie over zwemwater en de actuele zwemwaterkwaliteit kunt u de site www.zwemwater.nl raadplegen of contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de RUD Utrecht, 030 – 702 33 33.

Lees hier het originele persbericht van Provincie Utrecht

Zwerfafval op recreatieterreinen; samen houden we het schoon!

De Coronacrisis heeft tot gevolg dat veel mensen hun vakantie liever dicht bij huis vieren. Onze recreatieterreinen bieden daartoe geweldige mogelijkheden en het is goed om te zien, dat veel recreanten daar gebruik van maken. Onze medewerkers nemen de Coronamaatregelen in acht en draaien op volle toeren om onze terreinen schoon en veilig te houden. Het is wel ontzettend jammer dat we ook negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van onze gebieden merken. Aan het eind van een zomerse dag liggen veel terreinen vol zwerfafval en rommel, dat door bezoekers wordt achtergelaten. Ook raken toiletten verstopt en sanitaire gebouwen vervuild door hygiëne doekjes.

Laten we het met z’n allen leuk, netjes en schoon houden op de recreatieterreinen! Wij doen ons best, doet u dat alstublieft ook. Spoel geen doekjes of andere rommel door het toilet en neem uw afval aan het eind van de dag mee naar huis of werp het in één van de afvalcontainers.

Bedankt voor de samenwerking, namens Recreatie Midden-Nederland!

zwerfafval op recreatieterreinen