Veelgestelde vragen

Wat is Druktemonitor Utrecht?
Deze website heeft tot doel inzicht te geven in de drukte op diverse (recreatie)locaties in de provincie Utrecht. In eerste instantie is deze website in het leven geroepen om druktes in het kader van corona te voorkomen en mensen te laten genieten op plekken waar er genoeg ruimte is. Buiten corona om is het ook wenselijk om bezoekers te verspreiden over verschillende locaties en daar te laten genieten van de ruimte.

Hoe werkt de Druktemonitor Utrecht?
De Druktemonitor Utrecht toont door middel van een kaart waar de drukke en rustige plekken zich in provincie Utrecht op dit moment bevinden. De kaart bevat verschillende locaties waar dagrecreatie plaatsvindt.

Wat is druk?
Wat verstaan we onder rustig, gemiddeld of druk?

De kaart werkt met een stoplichtmodel.
Groen is rustig, oranje is gemiddeld en rood is druk.

  • Groen: Er is nog voldoende ruimte. Het is op deze locatie ontspannen, rustig en prettig recreëren.
  • Oranje: Het is drukker dan normaal. Het kan lastig zijn om op een ontspannen en prettige manier te recreëren en/of de beschikbare parkeercapaciteit is vrijwel bereikt. Recreëren is nog wel mogelijk, maar houd rekening met drukte. Ga je toch naar deze locatie, kom dan in elk geval te voet of op de fiets. 
  • Rood: Het is erg druk! Het is niet of nauwelijks mogelijk om op een ontspannen en prettige manier te recreëren en/of de beschikbare parkeercapaciteit is bereikt. Kijk naar een andere locatie of kom terug op een ander moment.

Waarom wordt de drukte op sommige locaties anders weergegeven?
Niet alle locaties worden real-time gemeten. Dat is ook niet altijd noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer ticketverkoop verbonden is aan een locatie. Hier kan het hier nooit te druk zijn. De locaties binnen de Druktemonitor Utrecht zijn onder te verdelen in 3 typen:

Realtime locaties
Deze locaties worden 24 uur per dag (ieder kwartier) voorzien van een live status. Zo’n locatie is te herkennen wanneer de melding” Status: …” binnen de locatie zichtbaar is. Ook is hier een grafiek te zien die aangeeft wat de gemiddelde drukte is, gebaseerd op de voorgaande 8 weken.

Dagdata locaties
Deze locaties worden dagelijks voorzien van een update. Deze updates gezamenlijk vormen de grafiek die bij die locatie te zien is.Net als bij de realtime locatie geeft deze de gemiddelde drukte over de voorgaande 8 weken weer.

Overige locaties
Bij sommige locaties is het bijvoorbeeld door ticketverkoop minder noodzakelijk om een uitgebreide grafiek te tonen. Dit geldt onder andere voor locaties waar ticketverkoop en/of reserveren noodzakelijk is. Op deze locaties zal het nooit te druk kunnen zijn en is door lokale experts (veelal de attractie zelf) aangeven wat de verwachte drukte is per dagdeel.

Hoe komen wij aan data voor de Druktemonitor?
De data die gebruikt wordt voor de Druktemonitor komt vanuit digitale databronnen. Op deze manier is het actueel en zijn de gegevens betrouwbaar. Om deze drukte in kaart te brengen werken we samen met datapartner Resono. Zij verzamelen de data aan de hand van anonieme locatiegegevens uit verschillende apps. Gebruikers van deze apps hebben hiervoor toestemming gegeven deze data te delen. Deze data is op geen enkele manier – niet direct, maar ook niet indirect – te herleiden tot een natuurlijk persoon. Het betreft geaggregeerde data waarop bovendien differential privacy is toegepast.

Hoe komt datapartner Resono aan zijn data?
Op basis van de anonieme locatiegegevens biedt Resono diensten aan om in specifieke meetgebieden inzicht te geven in geschatte aantallen bezoekers (tellingen). De geschatte tellingen worden doorgegeven aan de provincie Utrecht en via de website www.druktemonitorutrecht.nl doorvertaald naar hoe rustig of druk het is (relatieve drukte). Aan iedere gebruiker van de app is expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn/haar locatiegegevens. De provincie Utrecht heeft in dit proces op geen enkel moment toegang tot deze data inclusief de persoonsgegevens. Meer weten of hoe Resono te werk gaat? Bekijk dat nu de website: https://reso.no/

Hoe lang wordt deze data bewaard door Resono?
De anonieme locatiegegevens van Resono worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. De maximale bewaartermijn is 3 maanden. Dit wordt bewaard om achteraf nog eventuele correcties op de data te kunnen doorvoeren. Na deze termijn wordt de data vernietigd.

Wie is de opdrachtgever van de Druktemonitor?
Provincie Utrecht

Vragen?
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de helpdesk via e-mail: info@druktemonitorutrecht.nl.